Globalna strategija

Globalna strategija

Vodič u neprestanom unošenju poboljšanja u društveno odgovorno djelovanje Grupe jest traženje odgovarajuće ravnoteže između financijske učinkovitosti, poštovanja dioničara, čuvanja okoliša, čuvanja potrošača i poštovanja kulturnih razlika.

Pernod Ricard slijedi model društvene odgovornosti koji uključuje četiri područja djelovanja:

 • osposobljavanje zaposlenika,
 • poticanje odgovorne konzumacije pića,
 • očuvanje okoliša,
 • zajednice i partneri.

Aktivnosti na području društvene odgovornosti povezane su s djelatnošću Grupe, njezinom kulturom i identitetom, koji se očituju kroz sve zaposlenike. Osnovnu misao vodilju predstavlja model društvene odgovornosti. Strategiju vodi Holding Pernod Ricard, a decentralizirano se izvodi u cijeloj Grupi.

Kao pionir na području društvene odgovornosti, koji neprestano nastoji unositi poboljšanja u sva područja svog djelovanja, grupa Pernod Ricard 2012. godine odlučila je pristupiti pilot-projektu pokusnog uvođenja francuskog standarda. Svrha spomenutog projekta bila je ocijeniti kredibilnost inicijativa na području društvene odgovornosti u skladu sa standardom ISO 26000.

Sve od 2013. godine Pernod Ricard sudjeluje u inicijativi Ujedinjenih naroda nazvanoj „Global Compact". Pristupanjem spomenutoj inicijativi Grupa se obvezala na poštovanje i promicanje njezinih temeljnih principa.

Preberi obveze grupe Pernod Ricard na području društvene odgovornosti..


Osposobljavanje zaposlenika

Image10

Jedno od četiri temeljna područja našeg modela društvene odgovornosti predstavlja poštovanje i osposobljavanje zaposlenika. Zaposlenici dobivaju beneficije koje donose naše obveze u pogledu strukovnog razvoja pojedinaca, poticajnog radnog okruženja i dobrog raspoloženja na radnom mjestu. Ujedno su zaposlenici također ambasadori koji doprinose provedbi strategije društvene odgovornosti.


Sudjelovanje zaposlenika u provedbi obveza Grupe na području društvene odgovornosti odvija se u okviru pet aktivnosti:

 • Sve zaposlenike obrazujemo o održivim izazovima i obvezama grupe Pernod Ricard na području društvene odgovornosti.,
 • Zaposlenike uključujemo u sve aktivnosti koje se odvijaju unutar Grupe u svrhu provedbe naših obveza. Među zaposlenicima potičemo poduzetnički duh i sudjelovanje u inovacijama.
 • Potičemo raznolikost i odnose koji se temelje na međusobnom poštovanju te povjerenju.
 • Posvećujemo pažnju dobrom raspoloženju zaposlenika i podupiremo njihov razvoj.
 • Od vođa očekujemo da svojim djelovanjem budu primjer zaposlenicima.

Poticanje odgovorne konzumacije pića

Već od samih početaka u prvom je planu društveno odgovornih inicijativa Grupe poticanje odgovorne konzumacije pića.

Želimo upozoravati na umjerenost, kako bi konzumacija alkohola bila ugodno iskustvo i sinonim za užitak i ugodnu atmosferu. — Patrick Ricard

Obveze Grupe Pernod Ricard

Želimo osigurati da potrošnja naših proizvoda bude užitak i sigurno iskustvo. Stoga potičemo kulturu umjerene konzumacije pića te se zalažemo za sprječavanje zlouporabe alkohola. U tu svrhu provodimo akciju podizanja svijesti te se pritom također povezujemo s partnerima iz naše branše, s nevladinim organizacijama te vladinim službama. Unutar Grupe usvojili smo Kodeks tržišne komunikacije, kojim su utvrđeni strogi etički standardi koje slijedimo.

Image11

U okviru poticanja odgovorne konzumacije pića Pernod Ricard odredio je pet prioritetnih područja:

 • potičemo umjerenu konzumaciju pića,
 • ne preporučujemo vožnju pod utjecajem alkohola,
 • podižemo svijest mladih o rizicima koji su povezani s prekomjernom ili neprimjerenom konzumacijom alkohola,
 • ne preporučujemo konzumaciju alkohola trudnicama,
 • zaposlenike opominjemo da budu svjesni svojih odgovornosti u poticanju odgovorne konzumacije alkohola.

Sudjelovanje u zajedničkim sektorskim obvezama

Proizvođači alkoholnih pića u 2012. godini usvojili su pet obveza koje su usmjerene na smanjivanje štetne uporabe alkohola. Obveze predstavljaju potporu u ostvarivanju globalne strategije Svjetske zdravstvene organizacije.

U osmišljavanju zajedničkih obaveza proizvođača alkoholnih pića inicijativu je u ime jedanaest vodećih proizvođača piva, vina i žestokih pića vodio Pierre Pringuet, nekadašnji izvršni direktor i sadašnji potpredsjednik Uprave grupe Pernod Ricard. Aktivno sudjelovanje u usvajanju spomenutih obveza potvrđuje odlučnost naše grupe, koja kao jedno od vodećih poduzeća u području preuzima vodeću ulogu u poticanju zajedničkog nastupanja sektora proizvođača alkoholnih pića na području odgovornog djelovanja.

Image12

Zaposlenici kao ambasadori

Godine 2011. unutar grupe Pernod Ricard uveli smo „Responsib'ALL Day", koji sve zaposlenike poziva na suradnju u poticanji odgovorne konzumacije i na taj način na pomoć u ostvarivanju obveza našeg društva na području društvene odgovornosti. U okviru spomenute inicijative svih 18.000 zaposlenika Grupe jednom godišnje istovremeno na 24 sata napušta svoje uobičajene radne zadaće i sudjeluje u akciji. Središnji cilj projekta je poticanje svih zaposlenika da barem jednom u godini budu aktivni ambasadori poticanja odgovorne konzumacije alkohola.


Varovanje okolja

DREVO

Na inicijativu jednog od naših osnivača, Paula Ricarda, očuvanje okoliša duboko je usađeno u povijesti Grupe. Godine 2006. usvojili smo dokument o održivom razvoju koji je postao srce naših obveza na ovom području. Grupa je 2013. godine također usvojila novu korporativnu politiku zaštite okoliša.


Istraživanje i zaštita morskih dubina

Čuvanje okoliša za društvo je posebne važno zbog obaveze korištenja najkvalitetnijih sastojaka u proizvodnji naših pića. Vizionarski osnivač društva Paul Ricard, koji je ujedno pionir u grani alkoholnih pića, bavio se pitanjem očuvanja okoliša već u šezdesetim godinama prošlog stoljeća. Godine 1966. osnovao je Oceanografski institut, koji djeluje na području istraživanja i zaštite morskih dubina u Sredozemnom moru.

Učinkovito upravljanje okolišem

Obveze na području zaštite okoliša također slijede poduzeća u Grupi u kojima se odvija proizvodnja i distribucija proizvoda grupe Pernod Ricard. Čak 96 posto svih proizvodnih objekata dobilo je okolišni certifikat ISO 14001, što ukupno predstavlja 99,7 posto svih proizvodnih kapaciteta Grupe.


Zajednica i partneri

PODJETJE

Pernod Ricard nastoji očuvati uzajamno zadovoljavajuće odnose s lokalnim zajednicama i poslovnim partnerima.

Angažman Grupe odvija se u okviru pet inicijativa:

 • Doprinos razvoju lokalnih zajednica u kojima je prisutna Grupa Pernod Ricard.
 • Poticanje poduzetništva koje doprinosi stvaranju vrijednosti.
 • Promocija lokalnih kultura.
 • Poticanje naših partnera u pogledu poštovanja načela održivog razvoja.
 • Stvaranje vrijednosti koje dijelimo s našim partnerima i drugim sudionicima.

Razvoj lokalnih zajednica


U poticanja rasta u lokalnom okruženju slijedimo dva cilja:

 • Jačanje lokalnog gospodarskog razvoja pri čemu se fokusiramo na razvoj vještina kroz razne programe osposobljavanja. Također omogućujemo pristup obrazovanju i nudimo zaposlenja.
 • Poboljšanje socijalnih i zdravstvenih uvjeta kroz financiranje socijalnih projekata koji poboljšavaju mogućnosti zapošljavanja te potiču gospodarstvo.

Poticanje poduzetništva

Poduzetnički duh potičemo kako među zaposlenima, tako i u široj zajednici. Na taj način želimo ojačati gospodarski rast u lokalnom okruženju.

Image14

Mlade poduzetnike potičemo na osnivanje vlastitih poduzeća te im pri tome nudimo osposobljavanje i financijsku potporu. Financijski podupiremo i nevladine organizacije koje potiču razvoj poduzetništva i pomažu u stjecanju odgovarajućih poduzetničkih vještina onima koji nemaju pristup obrazovanju.

Poštovanje načela održivog razvoja

Poticanje partnera da u svojem djelovanju slijede načela održivog razvoja ima dvojnu svrhu. Načela održivog djelovanja želimo promovirati u široj zajednici i ujedno učvrstiti veze te graditi dugoročna partnerstva s našim dobavljačima.

Posljednje dodano

13.12.2023

Sretna 2024

Pročitaj više

10.7.2023

UMAK OD RAJČICA ZA TJESTENINU SA VOTKOM

Pročitaj više

4.2.2023

CONCHA Y TORO DRINKS BUSINESS GREEN AWARDS DOBITNIK 2022

Pročitaj više